Płyta "Bogorodice Diewo, Radujsia" wydana w 2008 roku

 

Zapraszamy do udziału w konkursie, do wygrania egzemplarz niniejszej płyty! Do wygrania jest 5 egzemplarzy. Zapraszamy! 

Więcej informacji na naszym fanpage'u.

Płyta "Bogorodice Diewo, Radujsia" wydana w 2008 roku.

Wykonawca: Akademicki Chór Politechniki Gdańskiej
Dyrygent: Mariusz Mróz
Wydawca: Politechnika Gdańska
Realizacja i mastering nagrania: Jacek Puchalski, Radio Gdańsk
Projekt okładki: Marek Iwanowski, Krzysztof Krzempek, Tomasz Stecewicz

Nagrania dokonano 11 i 12 maja 2008 roku w cerkwi św. Mikołaja w Gdańsku-Wrzeszczu. Serdeczne podziękowania dla ks. prot. Arkadiusza Zielepuchy za udostępnienie cerkwi oraz wszelką życzliwość podczas nagrywania płyty.

Muzyka kościoła prawosławnego jest bardzo popularna we współczesnej europejskiej chóralistyce i sięga po nią wiele zespołów wokalnych. Jej transcendentny, w pełni autentyczny przekaz zawarty w tekstach utworów, zbliżanie do Boga poprzez ścisły związek muzyki z liturgią i liryka modlitewna służą przemyśleniom, jak również rozwojowi duchowemu człowieka. Hermetyczność wobec stosowania środków interpretacji obcych symbolice cerkiewnej, płynne i zachowawcze zmiany tempa i dynamiki, ograniczenie gwałtownych dźwięków i nieuzasadnionej ekspresji oraz sięganie do najgłębszych pokładów koncentracji słuchacza dostarczają oryginalnych w odbiorze wrażeń poznawczych.

Wszystkie te cechy składają się na inspirującą twórczość, która jest chętnie prezentowana podczas międzynarodowych festiwali chóralnych, a dzięki temu pełni rolę w integrowaniu odłamów kultury chrześcijańskiej. Akademicki Chór Politechniki Gdańskiej od wielu lat sięga po utwory muzyki cerkiewnej, z zamiłowaniem kultywując tę tradycję, gdyż zauważa spore zainteresowanie słuchaczy poszukujących wymienionych doświadczeń i sam znajduje przyjemność ze świadomego śpiewania tego rodzaju repertuaru.

11 i 12 maja 2008 r. w cerkwi pw. świętego Mikołaja w Gdańsku, nasz chór nagrał szesnaście znakomitych kompozycji o tematyce prawosławnej, autorstwa m.in. Piotra Czajkowskiego, Sergiusza Rachmaninowa, Dymitra Bortniańskiego i Romualda Twardowskiego. Wykonania te zostały utrwalone w wydanym rok później albumie “Bogorodice Diewo, Radujsia”, który był rezultatem pracy doktorskiej dyrygenta chóru dra hab. Mariusza Mroza.

Wszelkie prawa autorskie i prawa producenta do nagranych utworów zastreżone.

Repertuar:

 1. Aleksiej Fiodorowicz Lwow – Wieczeri Twojeja
 2. Dymitr Stepanowicz Bortniański – Czertog Twoj
 3. Michaił Ippolitow-Iwanow – Błagosłowi Dusze Moja Gospoda
 4. Mikołaj Mikołajewicz Kiedrow – Otcze Nasz
 5. Grigorij Fiodorowicz Lwowski – Gospodi, Pomiłuj
 6. Dymitr Stepanowicz Bortniański – Iże Chieruwimy
 7. Romuald Twardowski – Chwalitie Imia Gospodnie
 8. Romuald Twardowski – Woskriesienije Christowo
 9. Piotr Iljicz Czajkowski – Otcze Nasz
 10. Siergiej Rachmaninow – Błagosłowi Dusze Moja Gospoda
 11. Siergiej Rachmaninow – Błażen Muż
 12. Siergiej Rachmaninow – Bogorodice Diewo, Radujsia
 13. Modest Musorgski – Angieł Wopijasze
 14. Karol Szymanowski – Nynie Otpuszczajeszy Raba
 15. Arvo Pärt – Bogorodice Diewo, Radujsia
 16. Aleksiej Łabiński – Tiebie Pojem

Artykuł aktualności: https://chor.pg.edu.pl/-/plyta-bogorodice-diewo-radujsia-wydana-w-2008-roku