Dyrygent

dr hab. Mariusz Mróz, prof. uczelni

1992obecnie

Urodził się w 1968 roku. Naukę muzyki rozpoczął w PSM I i II stopnia w Olsztynie w klasie skrzypiec. Studia muzyczne ukończył w Akademii Muzycznej w Gdańsku, na wydziale dyrygentury chóralnej. W latach 1991-2000 oraz 2016-20017 pracował z Sopockim Chórem Kameralnym "CONTINUO", a w okresie 2004-2009 z chórem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej Elblągu. W latach 2000-2012 był prezesem Gdańskiego oddziału Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, a także członkiem Zarządu Głównego PZChiO w Warszawie. Odznaczony Złotą Odznaką Honorową PZChiO. Realizuje się również w roli pedagoga i dyrygenta symfonicznego prowadząc orkiestrę Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Gdańsku (od 2007 do dziś) oraz zajęcia akademickie z dyrygentury chóralnej (w latach 2009-2016 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy). Obecnie jest profesorem Politechniki Gdańskiej oraz Akademii Muzycznej w Bydgoszczy na Wydziale Dyrygentury, Jazzu i Edukacji muzycznej.

Jest organizatorem życia muzycznego na Politechnice Gdańskiej (koncerty symfoniczne, oratoryjne, kameralne, festiwale chóralne ogólnopolskie i międzynarodowe). Wśród niezliczonej ilości wydarzeń można wymienić dzieła oratoryjne z muzyką Bacha, Mozarta, Beethovena, Rossiniego, Ramireza, Kilara, Szymanowskiego, Orffa czy Nowowiejskiego. Z Akademickim Chórem Politechniki Gdańskiej przygotował ponad 110 tytułów oratoryjnych, z czego 65 koncertów poprowadził osobiście jako dyrygent.
Koncertował na wielu scenach krajowych i zagranicznych (Belgia, Niemcy, Francja, Hiszpania, Meksyk, Dania, Szwecja, Estonia, Litwa, Rosja, Czechy, Austria, Słowenia, Włochy, Holandia, Węgry, Macedonia). Wziął udział w 32 krajowych i 22 zagranicznych konkursach i festiwalach chóralnych na których uzyskał ogółem 55 nagród i wyróżnień (3 Grand Prix, 3 nagrody dla najlepszego dyrygenta festiwalu, 11 pierwszych miejsc, 13 złotych dyplomów).
Jest autorem wielu publikacji na temat muzyki cerkiewnej, prelegentem na konferencjach naukowych, jurorem na krajowych i zagranicznych konkursach chóralnych, między innymi jest jurorem na Międzynarodowy Festiwal Chórów Młodzieżowych i Chórów Młodych "RAINBOW" – St. Petersburg (Rosja). Jego zainteresowania artystyczne i naukowe obejmują: muzykę cerkiewną, barokową, muzykę współczesną oraz socjologię muzyki.

Poprzedni dyrygenci

Jan Łukaszewski

19801992

Od wielu lat związany z gdańskim ruchem śpiewaczym. Jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego. Studia wokalne odbył w klasie prof. Haliny Mickiewiczówny. Dalsze doświadczenia i studia muzyczne zdobył odbył pod kierunkiem ojca Leona i brata Ireneusza oraz ukończył Podyplomowe Studium Dyrygenckie. Pierwsze doświadczenia chóralne gromadził w Chórze Akademii Medycznej w Gdańsku. W latach 1980-1992 był dyrygentem Chóru Politechniki Gdańskiej, którego repertuar został wzbogacony o wielkie formy oratoryjne: msze, oratoria i kantaty. W chórze "Schola Cantorum Gedanensis", założonym przez Ireneusza Łukaszewskiego, pełnił początkowo funkcję asystenta dyrygenta, a od roku 1983 objął jego kierownictwo, które pełni po dzień dzisiejszy. Obecna oficjalna nazwa Zespołu brzmi: Polski Chór Kameralny "Schola Cantorum Gedanensis". Jan Łukaszewski jest obecnie jego dyrygentem oraz dyrektorem naczelnym i artystycznym. Jest także wykładowcą na Podyplomowym Studium Dyrygenckim oraz prowadzi dyrygenckie kursy mistrzowskie. Często zasiada w jury konkursów chóralnych w Polsce i za granicą. Jest jednym z nielicznych w Polsce propagatorów i wykonawców muzyki A. Schönberga, O. Messiaena, Y. Xenakisa, V. Globokara, T. Takemitsu, R. Straussa, E. Peppinga, M. Tippetta, Ch. Ivesa i S. Barbera.

Andrzej Lewandowski

19651980

Urodził się w Łowiczu. Uczył się III Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku-Wrzeszczu ("Topolówka") a studia muzyczne ukończył w Wyższej Szkole Muzycznej w Sopocie na Wydziale Wychowania Muzycznego. W roku 1963 założył i prowadził do roku 1971 Chór Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku a w roku 1965 rozpoczął pracę z założonym przez siebie kameralnym zespołem muzyki dawnej pod nazwą: Collegium Academicum Musicae Antiquae (CAMA) w Politechnice Gdańskiej  później: Chór Politechniki Gdańskiej  i był jego dyrygentem do 1980 roku. W roku 1968 zainicjował cykl koncertów pod nazwą: "Politechniczne Wieczory Muzyczne". Gdański kompozytor. Zainteresowania kompozytorskie, jako jego wielka, często ukrywana pasja, rozpoczęło się już w okresie studiów. Pierwszą próbą był cykl pieśni na głos z fortepianem do różnych tekstów poetyckich, następne kompozycje to szereg utworów fortepianowych i kameralnych. Opracował szereg pieśni chóralnych oraz komponował utwory z myślą o ewentualnym ich wykonaniu przez prowadzony przez siebie zespół. W środowisku muzycznym zaczął się liczyć przede wszystkim jako propagator i wykonawca muzyki współczesnej. Aktywnie działał w Związku Kompozytorów Polskich. Za swoje kompozycje uzyskiwał nagrody i wyróżnienia. Poza muzyką współczesną fascynował się muzyką dawną, co znalazło swój wyraz w założonym w Politechnice zespole kameralnym CAMA. Jego wielkim mistrzem był wybitny polski kompozytor – Witold Lutosławski.