Historia Akademickiego Chóru
Politechniki Gdańskiej

 

W 2015 roku Akademicki Chór Politechniki Gdańskiej obchodził swoje 50-lecie istnienia. Wydawałoby się więc, że to właśnie te pół wieku wcześniej powstała idea, a za ideą działanie, które doprowadziło do utworzenia chóru. Jednak sam pomysł i pierwsze próby utworzenia zespołu pojawiły się jeszcze 7 lat wcześniej, w roku 1958, i wiążą się z osobami Leona i Ireneusza Łukaszewskich.

Trzon zespołu tworzą studenci i absolwenci Politechniki Gdańskiej. Chór działa według formuły otwartej, przyjmując corocznie uzdolnioną muzycznie młodzież. Kariera chórzysty często kończy się wraz z obroną pracy magisterskiej, stąd zespół podlega ciągłym transformacjom. Sukcesy osiągane przez zespół w takich warunkach potwierdzają nie tylko jego dobrą kondycję wokalną, o którą dbają od lat korepetytorzy chóru (m.in. Beata Koska 1996-2006, Anna Fabrello 2006-2009, Magdalena Lewandowska – od 2009), ale świadczą także o wielkiej pracowitości i prawdziwym umiłowaniu śpiewu chóralnego tak przez dyrygenta, jak i przez samych chórzystów.

Kierownictwo artystyczne Chóru sprawują kolejno Dyrygenci: Andrzej Lewandowski (1965-1980), Jan Łukaszewski (1980-1992). Od października 1992 roku zespół prowadzi Mariusz Mróz, absolwent Wydziału Dyrygentury Chóralnej Akademii Muzycznej w Gdańsku.

 

Andrzej Lewandowski

1965-1980

Pierwszym dyrygentem chóru został absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Gdańsku – Andrzej Lewandowski. To pod jego kierownictwem doszło do oficjalnej rejestracji chóru w listopadzie 1965 roku, kiedy to na Politechnice powstał 15-osobowy zespół kameralny o nazwie "Collegium Academicum Musicae Antiqae". 3 lata później, z woli senatu uczelni, CAMA zmieniła nazwę na "Chór Politechniki Gdańskiej".

Od samego początku swojego istnienia chór piął się w górę. W ciągu zaledwie kilku lat zaśpiewał m.in. koncert w Państwowej Operze i Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku, zainicjował też cykl spotkań muzycznych pod nazwą „Politechniczne Wieczory Muzyczne”. W krótkim czasie zostały także osiągnięte pierwsze większe sukcesy w konkursach chóralnych, w tym tytuł Laureata na Ogólnopolskim Festiwalu Chórów Studenckich w Szczecinie. Chór odbył też tournée artystyczne na zaproszenie Chóru Instytutu Pedagogicznego w Lipsku, podczas którego śpiew gdańskiego zespołu można było usłyszeć w Lipsku, Dreźnie, Weimarze i Berlinie. Jednak nie tylko zwiększająca się liczba sukcesów, nagród oraz kontaktów zagranicznych świadczy o szybkości i intensywności rozrastania się zespołu. Począwszy od oryginalnego, niewielkiego grona, śpiewającego w 1965 roku, liczba jego członków stale się zwiększała, pod koniec 1970 roku wynosiła już około 80 osób. 

Pod batutą Andrzeja Lewandowskiego, w styczniu 1973 zespół dokonał nagrań dla France Musique, które następnie zostały zaprezentowane w Radio–Europa, w marcu 1973. Rozwinęła się także niezwykle oryginalna działalność Teatru Wokalnego Chóru Politechniki Gdańskiej - łączącego śpiew z choreografią (maj 1973). Dyrygent również komponował dla zespołu. Muzyką Andrzeja Lewandowskiego wypełniona została nagrana w czerwcu 1976 roku płyta długogrająca (min. "Kosmonomia per 20 voci", Encomion").

W maju 1976 roku rozpoczęły się obchody 10-lecia istnienia Chóru Politechniki Gdańskiej. Z tej okazji zespół wykonał serię koncertów, m.in. w Auli Gmachu Głównego Politechniki Gdańskiej, w Sali Koncertowej Państwowej Opery i Filharmonii Bałtyckiej, a także w Sali Białej Ratusza Głównomiejskiego. Ponadto została otwarta wystawa dorobku Chóru PG i Politechnicznych Wieczorów Muzycznych. W tym samym roku, w ramach Politechnicznych Wieczorów Muzycznych, chór odbył też spotkanie z Witoldem Lutosławskim; kompozytor przyjął honorowe członkostwo Chóru Politechniki Gdańskiej.
 

Jan Łukaszewski

1980-1992

W 1980 roku Andrzej Lewandowski zakończył swoją karierę jako dyrygent Chóru PG, a jego następcą, wyłonionym w konkursie, został absolwent Uniwersytetu Gdańskiego – Jan Łukaszewski. Pod jego batutą repertuar chóru wzbogacił się o wielkie formy oratoryjne: msze, oratoria i kantaty. Już w tym samym roku zostały wykonane takie utwory jak “Magnificat” J. S. Bacha, “Pory Roku” J. Haydna, czy “Requiem” W. A. Mozarta. Zespół doczekał się też wyjazdów zagranicznych – w styczniu 1981 roku wyjazd na Międzynarodowy Festiwal Chóralny w Manili na Filipinach zaowocował ogromną liczbą 21 koncertów, a także 5 audycjami telewizyjnymi i nagraniem radiowym. Półtora roku później, w lipcu 1982 roku, chór odbył tournée koncertowe do Włoch przez Austrię – trasa obejmowała m.in. Wiedeń, San Vito, Chieti, Susę oraz Castel Gandolfo, gdzie chór został zaproszony na audiencję prywatną u Jana Pawła II. W przeciągu następnych lat Chór Politechniki Gdańskiej jeszcze wielokrotnie wyjeżdżał na tournée po Europie.
 

Mariusz Mróz

1992-obecnie
 

1992-1999

Kolejnym kamieniem milowym w historii Chóru Politechniki Gdańskiej był październik 1992 roku – rezygnacja Jana Łukaszewskiego ze stanowiska dyrygenta chóru. Kierownictwo artystyczne zespołu objął wówczas absolwent Akademii Muzycznej w Gdańsku – Mariusz Mróz. Ze względu na zbliżający się okres świąteczny jednym z pierwszych występów pod jego kierownictwem była seria koncertów z programem kolędowym na Długim Targu w Gdańsku, w Auli PG oraz w Sali Białej Ratusza Głównomiejskiego w Gdańsku. Następnym wielkim wydarzeniem był wspólny koncert “Requiem” W. A. Mozarta, wykonany w 1993 roku na rzecz ofiar wojny w Jugosławii. Wykonały go połączone chóry Uniwersytetu Gdańskiego, Akademii Medycznej, Akademii Muzycznej, Politechniki Gdańskiej, oraz Chór Wyższej Szkoły Pedagogicznej ze Słupska, a także orkiestra Filharmonii Bałtyckiej i Orkiestra Słupska.

Wraz z objęciem stanowiska dyrygenta przez Mariusza Mroza styl zespołu uległ przeobrażeniu, a w repertuarze zaczęło pojawiać się więcej utworów sakralnych, a zwłaszcza cerkiewnych. Pojawiły się też kolejne dzieła oratoryjne, m.in. ”Stabat Mater” G. Rossiniego, ”Msza Koronacyjna C-dur” W. A. Mozarta. Chór wziął także udział w inscenizacji “Nieszporów Ludźmierskich” Jana Kantego Pawluśkiewicza w Teatrze Muzycznym w Gdyni, w reżyserii Roberta Glińskiego. Premiera odbyła się 24 września 1994 roku, a występ ten został uznany przez dziennik “Rzeczpospolita” za wydarzenie kulturalne roku. Rok później chór ponownie wykonał “Nieszpory Ludźmierskie” na gościnnym występie w Operze Wrocławskiej. 

Jubileusz 30-lecia Chóru PG, wykonanie "Magnificat" J. S. Bacha, Politechnika Gdańska, 1995

Rok 1995 to 30-lecie założenia Chóru PG – z tej okazji chórzyści zainaugurowali rok jubileuszowy, wykonując m.in. "Magnificat" J. S. Bacha w holu Politechniki Gdańskiej. W tym samym roku chór odbył tournée koncertowe po Austrii i Włoszech.

Rok później miał miejsce I Ogólnopolski Festiwal Chórów Akademickich w Gdańsku, zorganizowany przez Chór PG. Gościnnie wystąpiły na nim m.in. Chór Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Chór “Continuo” z Sopotu. Festiwal został zorganizowany również w następnym, 1997 roku, kiedy to Chór Politechniki Gdańskiej gościł takie chóry jak Chór Akademii Medycznej z Gdańska, Chór Szkoły Głównej Handlowej z Warszawy, czy Chór Politechniki Wileńskiej. W roku 1998 Chór powiększył swój repertuar oratoryjny o "II Symfonię" D. Szostakowicza, “Glorię” A. Vivaldiego oraz “Navidad Nuestra” A. Ramireza. W tym samym roku zaśpiewał też serię koncertów dla szkół w Bazylice św. Mikołaja w Gdańsku, w których programie znajdowała się “Gloria” A. Vivaldiego. Ten sam repertuar niewiele później usłyszeli również przedstawiciele uczelni wyższych podczas konferencji miast hanzeatyckich. Następnie, w 1999 roku zespół wziął udział we Mszy Świętej na Hipodromie w Sopocie, która została odprawiona przez papieża Jana Pawła II.
 

2000-2004

Meksyk, 2002

Przez następne kilka lat chór koncertował wielokrotnie, m.in. w kościele Mariackim w Słupsku. Pod batutą Bohdana Jarmołowicza wykonał koncert “Requiem dla mojego przyjaciela” Zbigniewa Preisnera wraz ze Słupską Orkiestrą Kameralną oraz z towarzyszeniem grupy znakomitych solistów, w tym Leszka Możdżera. Chór zawitał także do Hiszpanii, by wziąć udział w międzynarodowych festiwalach w Vitorii oraz w Burgos, a pół roku później, 11 maja 2000 roku, ponownie zaśpiewał “Requiem dla mojego przyjaciela” Preisnera, tym razem w Katedrze Oliwskiej.

Następnymi wybitnymi dziełami muzyki oratoryjno-kantatowej w repertuarze chóru są “Stabat Mater” Karola Szymanowskiego – wykonane dwukrotnie w ciągu dwóch miesięcy, najpierw w kościele Mariackim w Słupsku, a następnie w kościele NSPJ w Gdyni pod batutą Janusza Przybylskiego – oraz “Oratorium na Boże Narodzenie” J. S. Bacha, zaśpiewane trzykrotnie: w Słupsku, Gdańsku oraz Gdyni. W marcu 2001 roku Chór PG wykonał także “Requiem” W. A. Mozarta podczas kolejnej wizyty w Niemczech, a następnie na koncercie w kościele pw. Bożego Ciała na Morenie.

Wśród licznych koncertów w 2001 roku najbardziej istotnym jest dwukrotne wykonanie mszy “Missa Pro Pace” Wojciecha Kilara. Pierwszy koncert miał miejsce w kościele św. Rodziny w Słupsku, natomiast drugiego występu – w kościele Bożego Ciała w Gdańsku – wysłuchał sam kompozytor utworu, Wojciech Kilar.

W 2002 roku zespół odbył jedną ze swych najdalszych podróży – do Meksyku. Chór wziął udział w międzynarodowym festiwalu muzyki chóralnej w mieście Puebla. Również w tym roku w repertuarze znalazła się “II Litania Ostrobramska” Stanisława Moniuszki, która to, podczas koncertu na Politechnice Gdańskiej, została nagrana na płytę. Sam utwór był wykonany przez Chór PG jeszcze dwukrotnie: raz ponownie na Politechnice, a drugi raz w Teatrze Impresaryjnym w Słupsku.

Paryż, 2004

Przez kilka następnych lat chór dawał liczne koncerty a cappella, wykonał także po dwa koncerty z “IX Symfonią” Ludwiga van Beethovena (w Gdańsku i w Słupsku) oraz śpiewaną już kilka razy wcześniej (a miała się ona doczekać jeszcze więcej wykonań w późniejszej historii zespołu) “Mszą Kreolską” Ariela Ramireza (w Sopocie, a potem w ramach Politechnicznych Wieczorów Muzycznych). 

Do 2004 roku chór dwukrotnie wystąpił w Żukowie i raz w Elblągu w Katedrze Św. Mikołaja, śpiewając “Requiem” W. A. Mozarta. To wielkie dzieło zespół wykonał kolejne dwa razy – pierwszy raz w kościele pod wezwaniem Św. Katarzyny w ramach “Pomorskich dni Nauki, Biznesu i Kultury”, natomiast drugi raz podczas pobytu we Francji w Paryżu. Następnie, w maju roku 2004, chór zdobył III miejsce w kategorii chórów amatorskich świeckich na XXIII Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Cerkiewnej “Hajnówka 2004” w Białymstoku. W tym roku miał też miejsce wielki jubileusz Politechniki Gdańskiej.

Z okazji 100-lecia Politechniki Gdańskiej Chór PG zaśpiewał w październiku dwa koncerty, wykonując utwór “Carmina Burana” Carla Orffa na gdańskiej Ołowiance. W tym specjalnym wydarzeniu towarzyszyły mu Chóry Akademii Muzycznej w Gdańsku, Uniwersytetu Gdańskiego, Międzyszkolny Chór Młodzieżowy “Scherzi Musicali” oraz Orkiestra Symfoniczna Polskiej Filharmonii Bałtyckiej pod dyrygenturą M. Nesterowicza. Niedługo potem zespół nagrał płytę z repertuarem kolęd polskich i prawosławnych. Rok 2004 zwieńczył w grudniu koncert z okazji 50-lecia Szkolnictwa Wyższego w Elblągu. Łącząc siły z Chórem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, zespół wykonał “Mszę Koronacyjną” W. A. Mozarta.

Jubileusz 100-lecia Politechniki Gdańskiej, wykonanie 'Carmina Burana' Carla Orffa, Polska Filharmonia Bałtycka, 2004

Jubileusz 100-lecia Politechniki Gdańskiej, wykonanie "Carmina Burana" Carla Orffa, Polska Filharmonia Bałtycka, 2004

2005-2009

W marcu 2005 roku Chór PG wziął udział w 41. Międzynarodowym Konkursie Chóralnym w Montreux w Szwajcarii. Jury przyznało zespołowi notę “Excellent”, co dało chórowi IV miejsce wśród wszystkich chórów biorących udział w konkursie.

Montreux, 2005 - chór Montreux, 2005 - trofeum

Montreux, 2005

14 kwietnia 2005 roku Chór Politechniki Gdańskiej wziął udział w uroczystym koncercie poświęconym pamięci Ojca Świętego Papieża Jana Pawła II. Wraz z 11 innymi chórami oraz 4 orkiestrami zaśpiewał “Requiem d-moll” W. A. Mozarta, “Totus Tuus” H. M. Góreckiego oraz “O ziemio polska” J. Łuciuka. Chór wziął udział w jeszcze dwóch koncertach ku czci Jana Pawła II, podczas których wykonano “Orawę”, “Angelus” i “Exodus” Wojciecha Kilara w kościele pw. Najświętszej Marii Panny w Słupsku oraz w kościele pw. Bożego Ciała w Gdańsku.

Tradycyjny Koncert Majowy, wykonanie "Requiem" Gabriela Fauré, Gdańsk-Morena, 2017

Do najważniejszych wydarzeń lat 2006-09 można zaliczyć jubileusz 40-lecia Akademickiego Chóru PG, zdobycie III miejsca w kategorii chórów Akademickich w Międzynarodowym Festiwalu “Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej” oraz udział w XI Łódzkim Festiwalu Chóralnym “Cantio Lodzensis”, w którym to chór zajął I miejsce w kategorii chórów akademickich. W tym czasie zespół powiększył także swój repertuar oratoryjny: w 2006 roku chór wykonał “Carmina Burana” C. Orffa w Filharmonii Bałtyckiej na Ołowiance. Ponadto, w roku 2007 chór zapoczątkował tradycyjne Koncerty Majowe w Gdańsku-Morenie, które organizował nieprzerwanie aż do roku 2017. Wśród wielkich dzieł wykonywanych podczas tych koncertów znalazły się takie tytuły jak: “Msza Kaszubska” M. Kuczyńskiego, “Magnificat” J. S. Bacha, oraz “Te Deum” J. Haydna. W 2008 roku chór nagrał płytę pt. “Bogorodice Djevo, Radujsia” z repertuarem cerkiewnym, która była wynikiem pracy doktorskiej Mariusza Mroza z 2006 roku. Co więcej, muzyka cerkiewna stała się pasją całego chóru i do dziś jest przez niego równie chętnie, co często wykonywana. Wartym odnotowania jest też fakt, że w tym okresie “Chór Politechniki Gdańskiej” zaczął używać nazwy “Akademicki Chór Politechniki Gdańskiej”.
 

2010-2014

W latach 2010-2014 można było usłyszeć w wykonaniu chóru wybitne dzieła muzyczne. Z okazji jubileuszu 65-lecia Politechniki Gdańskiej w Auli PG rozbrzmiała “Msza Koronacyjna” W. A. Mozarta. Na X Międzynarodowym Letnim Festiwalu Kultury i Sztuki na Helu zespół wykonał w towarzystwie Gdańskiej Orkiestry Kameralnej “Requiem d-moll” W. A. Mozarta. Chór wielokrotnie wykonał “Nieszpory” Józefa Zeidlera, jak również część III oratorium “Christus” Franza Liszta.

W listopadzie 2010 roku na Politechnice Gdańskiej odbył się koncert “Missa Pro Pace” Wojciecha Kilara, jako efekt wieloletniej współpracy z Akademickim Chórem Politechniki Drezdeńskiej. Koncert został powtórzony tydzień później – w Dreźnie.

Chór wziął udział w licznych festiwalach na terenie całej Europy zdobywając wysokie laury. W kwietniu 2011 roku zespół po raz drugi uczestniczył w Międzynarodowym Konkursie Chóralnym w Montreux w Szwajcarii, gdzie zdobył notę “Très bien” w kategorii chórów mieszanych i zajął 6. miejsce w klasyfikacji ogólnej.

W listopadzie tego roku chór odniósł kolejny sukces zdobywając 5 pucharów (w tym Grand Prix festiwalu) oraz 2 złote dyplomy (w kategorii chórów akademickich oraz w kategorii chórów kameralnych) podczas VII Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego “Gaude Cantem” w Bielsku-Białej.

W grudniu 2012 roku chór odbył podróż do Macedonii, by wziąć udział w Ohrid Choir Festival, z którego przywiózł do Gdańska drugą nagrodę. Odbył także tournée przez Słowację, Węgry, Serbię i Macedonię.

We wrześniu 2013 roku Chór PG udał się do Lloret de Mar w Hiszpanii, by wziąć udział w III Międzynarodowym Festiwalu i Konkursie Chóralnym “Cançó Mediterrània”. Na festiwalu chór zachwycił Jury i osiągnął ogromny sukces zdobywając 1. miejsce w kategorii muzyki sakralnej oraz złote dyplomy we wszystkich kategoriach konkursowych: muzyka sakralna, folklor i muzyka katalońska. Ale na tym nie koniec - chór zdobył także Grand Prix, przyznane po raz pierwszy w historii tego konkursu. Po powrocie chór zaśpiewał koncert “Wspomnienia z Katalonii” prezentując repertuar konkursowy w swojej Alma Mater.

Lloret de Mar, 2013

Kilka miesięcy później, w kolegiacie Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Gdyni, zespół nagrał płytę “Musica Sacra”, wydaną na początku roku 2014. Płyta ta zawiera 14 utworów sakralnych, m.in.: “Parce Domine” F. Nowowiejskiego, “Popule Meus” L. Bardosa oraz “Christus factus est” A. Brucknera.

W lipcu 2014 roku chór wyjechał do Włoch, gdzie uczestniczył w 53. Międzynarodowym Konkursie Muzyki Chóralnej “Seghizzi”, jednym z najstarszych i najbardziej renomowanych konkursów chóralnych w Europie. Zespół zdobył złoty, 2 srebrne i brązowy medal oraz znalazł się w ósemce najlepszych chórów konkursu. Podczas wyjazdu chórzyści dali również koncert w Katedrze Świętej Trójcy w Mortegliano we Włoszech.

Z okazji 110-lecia Politechniki Gdańskiej w listopadzie 2014 roku AChPG wykonał – wraz z Orkiestrą Symfoniczną Polskiej Filharmonii Bałtyckiej oraz Chórem Politechniki Poznańskiej “Volantes Soni” – oratorium “Quo Vadis” Feliksa Nowowiejskiego.

Jubileusz 110-lecia Politechniki Gdańskiej, wykonanie "Quo Vadis" Feliksa Nowowiejskiego, Polska Filharmonia Bałtycka, 2014

2015-dziś

Na początku roku 2015 na Politechnice Gdańskiej dla studentów dyrygentury chóralnej zostały zorganizowane warsztaty prowadzone przez dra Mariusza Mroza. Zakończyły się one koncertem a cappella w kolegiacie pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Gdańsku-Wrzeszczu. 3 tygodnie później chór zdobył Złoty Dyplom w kategorii “chóry mieszane” w VII Ogólnopolskim Konkursie Muzyki Pasyjnej w Bydgoszczy. W lipcu 2015 roku zespół zdobył I miejsce oraz nagrodę specjalną Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Muzycznego na II Ogólnopolskim Przeglądzie Chórów Akademickich “Święty Krzyż” w Kielcach.

Uroczyste obchody Jubileuszu 50-lecia Akademickiego Chóru Politechniki Gdańskiej miały miejsce 12 grudnia 2015 roku i zaowocowały koncertem jubileuszowym, na którym chór wykonał “Magnificat” J. Ruttera. Ponadto w sali Senatu PG odbyła się konferencja “Rola i znaczenie chórów akademickich w życiu uczelni i w środowisku lokalnym”, a w holu przed Biblioteką Główną otwarto wystawę poświęconą historii zespołu. Następnego dnia chór zaśpiewał na uroczystej Mszy Świętej w intencji chórzystów.

Jubileusz 50-lecia AChPG, wykonanie "Magnificat" Johna Ruttera, hol przed Aulą Gmachu Głównego PG, 2015

Przez minione lata chór wspiął się na wysoki poziom artystyczny, co pozwoliło na sięganie po coraz bardziej wymagający repertuar. Znalazły się w nim nie tylko utwory znane, ale także te, których zaśpiewanie było marzeniem wielu chórzystów. Chór pokazał swoje możliwości m.in. na XXXV Festiwalu Muzyki Cerkiewnej “Hajnówka 2016” w Białymstoku, zdobywając I miejsce w kategorii chórów amatorskich świeckich. Zespół zapracował także na zdobycie Złotego Dyplomu i miejsca na podium trzy lata z rzędu, podczas 47., 48. i 49. edycji Festiwalu “Legnica Cantat”.

W czerwcu 2018 roku odbył się pierwszy koncert plenerowy na Politechnice Gdańskiej, zatytułowany “Muzyka wody i ognia”. Jego wykonawcami, obok AChPG, był Akademicki Chór Politechniki Krakowskiej “Cantata” oraz Gdyńska Orkiestra Barokowa "Sinfonia Nordica". W programie muzycznym znalazły się utwory G. F. Haendla: “Muzyka na wodzie”, dwa Hymny Koronacyjne: “Zadok the Priest” i “My heart is inditing”, a także "Muzyka sztucznych ogni". Koncert ten spotkał się ze znakomitym przyjęciem wśród słuchaczy, a ukoronowanie koncertu, czyli brawurowe wykonanie „Muzyki sztucznych ogni” połączone z pokazem fajerwerków zachwyciło wszystkich zebranych. W sobotni wieczór kampus uczelni wypełnił się ponad dwoma tysiącami gości.

Jesienią 2018 roku przypadła setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tej okazji, dokładnie 11 listopada Akademicki Chór Politechniki Gdańskiej wraz z orkiestrą Sinfonia Baltica wykonał “Missa Pro Pace” W. Kilara; miało to miejsce w Filharmonii Słupskiej. Ponadto, chórzyści uczestniczyli w Koncercie Galowym z cyklu “Niepodległa”, otwierając uroczystość hymnem narodowym z towarzyszeniem orkiestry.

W grudniu, na zaproszenie Chóru Akademickiego Politechniki Warszawskiej, zespół zaśpiewał wspólnie z chórami politechnik z Warszawy, Krakowa, Poznania i Rzeszowa koncert “Kolędowanie Politechnik” w Auli Politechniki Warszawskiej. 

Na początku stycznia chór wziął udział w XIII Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Sakralnej “Silver Bells” na Łotwie. Chór wrócił z niego z licznymi nagrodami, a po powrocie wykonał koncert w auli PG, prezentując m.in. repertuar z tego konkursu. 

W lutym zespół został zaproszony jako gość programu Panorama na antenie TVP3. Miesiąc później chór wziął udział w warsztatach dyrygenckich zatytułowanych “Deutsche Romantik” prowadzonych przez wybitnego niemieckiego dyrygenta, Wernera Pfaffa. Krótko po powrocie z warsztatów w Bydgoszczy, zespół współorganizował podobne warsztaty; tym razem prowadzone były w Auli Gmachu Głównego PG pod batutą maestro Javiera Busto.

12 kwietnia chórzyści zaśpiewali w murach Kościoła pw. Świętej Trójcy w Gdańsku Koncert Pasyjny. W jego trakcie słuchacze mogli rozkoszować się magią wybitnych utworów, takich jak: “Miserere Mei Deus” G. Allegriego, “Agnus Dei” S. Barbera jak również “Sunrise Mass” O. Gjeilo wykonanej wraz z Polską Filharmonią Kameralną Sopot.