Historia Akademickiego Chóru
Politechniki Gdańskiej

 

W 2015 roku Akademicki Chór Politechniki Gdańskiej obchodził swoje 50-lecie istnienia. Wydawałoby się więc, że to właśnie te pół wieku wcześniej powstała idea, a za ideą działanie, które doprowadziło do utworzenia chóru. Jednak sam pomysł i pierwsze próby utworzenia zespołu pojawiły się jeszcze 7 lat wcześniej, w roku 1958, i wiążą się z osobami Leona i Ireneusza Łukaszewskich.

Trzon zespołu tworzą studenci i absolwenci Politechniki Gdańskiej. Chór działa według formuły otwartej, przyjmując corocznie uzdolnioną muzycznie młodzież. Kariera chórzysty często kończy się wraz z obroną pracy magisterskiej, stąd zespół podlega ciągłym transformacjom. Sukcesy osiągane przez zespół w takich warunkach potwierdzają nie tylko jego dobrą kondycję wokalną, o którą dbają od lat korepetytorzy chóru (m.in. Beata Koska 1996-2006, Anna Fabrello 2006-2009, Magdalena Lewandowska – od 2009), ale świadczą także o wielkiej pracowitości i prawdziwym umiłowaniu śpiewu chóralnego tak przez dyrygenta, jak i przez samych chórzystów.

Kierownictwo artystyczne Chóru sprawują kolejno Dyrygenci: Andrzej Lewandowski (1965-1980), Jan Łukaszewski (1980-1992). Od października 1992 roku zespół prowadzi Mariusz Mróz, absolwent Wydziału Dyrygentury Chóralnej Akademii Muzycznej w Gdańsku.

 

Andrzej Lewandowski

1965-1980

Pierwszym dyrygentem chóru został absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Gdańsku – Andrzej Lewandowski. To pod jego kierownictwem doszło do oficjalnej rejestracji chóru w listopadzie 1965 roku, kiedy to na Politechnice powstał 15-osobowy zespół kameralny o nazwie "Collegium Academicum Musicae Antiqae". 3 lata później, z woli senatu uczelni, CAMA zmieniła nazwę na "Chór Politechniki Gdańskiej".

Od samego początku swojego istnienia chór piął się w górę. W ciągu zaledwie kilku lat zaśpiewał m.in. koncert w Państwowej Operze i Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku, zainicjował też cykl spotkań muzycznych pod nazwą „Politechniczne Wieczory Muzyczne”. W krótkim czasie zostały także osiągnięte pierwsze większe sukcesy w konkursach chóralnych, w tym tytuł Laureata na Ogólnopolskim Festiwalu Chórów Studenckich w Szczecinie. Chór odbył też tournée artystyczne na zaproszenie Chóru Instytutu Pedagogicznego w Lipsku, podczas którego śpiew gdańskiego zespołu można było usłyszeć w Lipsku, Dreźnie, Weimarze i Berlinie. Jednak nie tylko zwiększająca się liczba sukcesów, nagród oraz kontaktów zagranicznych świadczy o szybkości i intensywności rozrastania się zespołu. Począwszy od oryginalnego, niewielkiego grona, śpiewającego w 1965 roku, liczba jego członków stale się zwiększała, pod koniec 1970 roku wynosiła już około 80 osób. 

Pod batutą Andrzeja Lewandowskiego, w styczniu 1973 zespół dokonał nagrań dla France Musique, które następnie zostały zaprezentowane w Radio–Europa, w marcu 1973. Rozwinęła się także niezwykle oryginalna działalność Teatru Wokalnego Chóru Politechniki Gdańskiej - łączącego śpiew z choreografią (maj 1973). Dyrygent również komponował dla zespołu. Muzyką Andrzeja Lewandowskiego wypełniona została nagrana w czerwcu 1976 roku płyta długogrająca (min. "Kosmonomia per 20 voci", Encomion").

W maju 1976 roku rozpoczęły się obchody 10-lecia istnienia Chóru Politechniki Gdańskiej. Z tej okazji zespół wykonał serię koncertów, m.in. w Auli Gmachu Głównego Politechniki Gdańskiej, w Sali Koncertowej Państwowej Opery i Filharmonii Bałtyckiej, a także w Sali Białej Ratusza Głównomiejskiego. Ponadto została otwarta wystawa dorobku Chóru PG i Politechnicznych Wieczorów Muzycznych. W tym samym roku, w ramach Politechnicznych Wieczorów Muzycznych, chór odbył też spotkanie z Witoldem Lutosławskim; kompozytor przyjął honorowe członkostwo Chóru Politechniki Gdańskiej.
 

Jan Łukaszewski

1980-1992

W 1980 roku Andrzej Lewandowski zakończył swoją karierę jako dyrygent Chóru PG, a jego następcą, wyłonionym w konkursie, został absolwent Uniwersytetu Gdańskiego – Jan Łukaszewski. Pod jego batutą repertuar chóru wzbogacił się o wielkie formy oratoryjne: msze, oratoria i kantaty. Już w tym samym roku zostały wykonane takie utwory jak “Magnificat” J. S. Bacha, “Pory Roku” J. Haydna, czy “Requiem” W. A. Mozarta. Zespół doczekał się też wyjazdów zagranicznych – w styczniu 1981 roku wyjazd na Międzynarodowy Festiwal Chóralny w Manili na Filipinach zaowocował ogromną liczbą 21 koncertów, a także 5 audycjami telewizyjnymi i nagraniem radiowym. Półtora roku później, w lipcu 1982 roku, chór odbył tournée koncertowe do Włoch przez Austrię – trasa obejmowała m.in. Wiedeń, San Vito, Chieti, Susę oraz Castel Gandolfo, gdzie chór został zaproszony na audiencję prywatną u Jana Pawła II. W przeciągu następnych lat Chór Politechniki Gdańskiej jeszcze wielokrotnie wyjeżdżał na tournée po Europie.
 

Mariusz Mróz

1992-obecnie
 

1992-1999

Kolejnym kamieniem milowym w historii Chóru Politechniki Gdańskiej był październik 1992 roku – rezygnacja Jana Łukaszewskiego ze stanowiska dyrygenta chóru. Kierownictwo artystyczne zespołu objął wówczas absolwent Akademii Muzycznej w Gdańsku – Mariusz Mróz. Ze względu na zbliżający się okres świąteczny jednym z pierwszych występów pod jego kierownictwem była seria koncertów z programem kolędowym na Długim Targu w Gdańsku, w Auli PG oraz w Sali Białej Ratusza Głównomiejskiego w Gdańsku. Następnym wielkim wydarzeniem był wspólny koncert “Requiem” W. A. Mozarta, wykonany w 1993 roku na rzecz ofiar wojny w Jugosławii. Wykonały go połączone chóry Uniwersytetu Gdańskiego, Akademii Medycznej, Akademii Muzycznej, Politechniki Gdańskiej, oraz Chór Wyższej Szkoły Pedagogicznej ze Słupska, a także orkiestra Filharmonii Bałtyckiej i Orkiestra Słupska.

Wraz z objęciem stanowiska dyrygenta przez Mariusza Mroza styl zespołu uległ przeobrażeniu, a w repertuarze zaczęło pojawiać się więcej utworów sakralnych, a zwłaszcza cerkiewnych. Pojawiły się też kolejne dzieła oratoryjne, m.in. ”Stabat Mater” G. Rossiniego, ”Msza Koronacyjna C-dur” W. A. Mozarta. Chór wziął także udział w inscenizacji “Nieszporów Ludźmierskich” Jana Kantego Pawluśkiewicza w Teatrze Muzycznym w Gdyni, w reżyserii Roberta Glińskiego. Premiera odbyła się 24 września 1994 roku, a występ ten został uznany przez dziennik “Rzeczpospolita” za wydarzenie kulturalne roku. Rok później chór ponownie wykonał “Nieszpory Ludźmierskie” na gościnnym występie w Operze Wrocławskiej. 

Jubileusz 30-lecia Chóru PG, wykonanie "Magnificat" J. S. Bacha, Politechnika Gdańska 1995

Rok 1995 to 30-lecie założenia Chóru PG – z tej okazji chórzyści zainaugurowali rok jubileuszowy, wykonując m.in. "Magnificat" J. S. Bacha w holu Politechniki Gdańskiej. W tym samym roku chór odbył tournée koncertowe po Austrii i Włoszech.

Rok później miał miejsce I Ogólnopolski Festiwal Chórów Akademickich w Gdańsku, zorganizowany przez Chór PG. Gościnnie wystąpiły na nim m.in. Chór Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Chór “Continuo” z Sopotu. Festiwal został zorganizowany również w następnym, 1997 roku, kiedy to Chór Politechniki Gdańskiej gościł takie chóry jak Chór Akademii Medycznej z Gdańska, Chór Szkoły Głównej Handlowej z Warszawy, czy Chór Politechniki Wileńskiej. W roku 1998 Chór powiększył swój repertuar oratoryjny o "II Symfonię" D. Szostakowicza, “Glorię” A. Vivaldiego oraz “Navidad Nuestra” A. Ramireza. W tym samym roku zaśpiewał też serię koncertów dla szkół w Bazylice św. Mikołaja w Gdańsku, w których programie znajdowała się “Gloria” A. Vivaldiego. Ten sam repertuar niewiele później usłyszeli również przedstawiciele uczelni wyższych podczas konferencji miast hanzeatyckich. Następnie, w 1999 roku zespół wziął udział we Mszy Świętej na Hipodromie w Sopocie, która została odprawiona przez papieża Jana Pawła II.
 

2000-2004

Meksyk, 2002

Przez następne kilka lat chór koncertował wielokrotnie, m.in. w kościele Mariackim w Słupsku. Pod batutą Bohdana Jarmołowicza wykonał koncert “Requiem dla mojego przyjaciela” Zbigniewa Preisnera wraz ze Słupską Orkiestrą Kameralną oraz z towarzyszeniem grupy znakomitych solistów, w tym Leszka Możdżera. Chór zawitał także do Hiszpanii, by wziąć udział w międzynarodowych festiwalach w Vitorii oraz w Burgos, a pół roku później, 11 maja 2000 roku, ponownie zaśpiewał “Requiem dla mojego przyjaciela” Preisnera, tym razem w Katedrze Oliwskiej.

Następnymi wybitnymi dziełami muzyki oratoryjno-kantatowej w repertuarze chóru są “Stabat Mater” Karola Szymanowskiego – wykonane dwukrotnie w ciągu dwóch miesięcy, najpierw w kościele Mariackim w Słupsku, a następnie w kościele NSPJ w Gdyni pod batutą Janusza Przybylskiego – oraz “Oratorium na Boże Narodzenie” J. S. Bacha, zaśpiewane trzykrotnie: w Słupsku, Gdańsku oraz Gdyni. W marcu 2001 roku Chór PG wykonał także “Requiem” W. A. Mozarta podczas kolejnej wizyty w Niemczech, a następnie na koncercie w kościele pw. Bożego Ciała na Morenie.

Wśród licznych koncertów w 2001 roku najbardziej istotnym jest dwukrotne wykonanie mszy “Missa Pro Pace” Wojciecha Kilara. Pierwszy koncert miał miejsce w kościele św. Rodziny w Słupsku, natomiast drugiego występu – w kościele Bożego Ciała w Gdańsku – wysłuchał sam kompozytor utworu, Wojciech Kilar.

W 2002 roku zespół odbył jedną ze swych najdalszych podróży – do Meksyku. Chór wziął udział w międzynarodowym festiwalu muzyki chóralnej w mieście Puebla. Również w tym roku w repertuarze znalazła się “II Litania Ostrobramska” Stanisława Moniuszki, która to, podczas koncertu na Politechnice Gdańskiej, została nagrana na płytę. Sam utwór był wykonany przez Chór PG jeszcze dwukrotnie: raz ponownie na Politechnice, a drugi raz w Teatrze Impresaryjnym w Słupsku.

Paryż, 2004

Przez kilka następnych lat chór dawał liczne koncerty a cappella, wykonał także po dwa koncerty z “IX Symfonią” Ludwiga van Beethovena (w Gdańsku i w Słupsku) oraz śpiewaną już kilka razy wcześniej (a miała się ona doczekać jeszcze więcej wykonań w późniejszej historii zespołu) “Mszą Kreolską” Ariela Ramireza (w Sopocie, a potem w ramach Politechnicznych Wieczorów Muzycznych). 

Do 2004 roku chór dwukrotnie wystąpił w Żukowie i raz w Elblągu w Katedrze Św. Mikołaja, śpiewając “Requiem” W. A. Mozarta. To wielkie dzieło zespół wykonał kolejne dwa razy – pierwszy raz w kościele pod wezwaniem Św. Katarzyny w ramach “Pomorskich dni Nauki, Biznesu i Kultury”, natomiast drugi raz podczas pobytu we Francji w Paryżu. Następnie, w maju roku 2004, chór zdobył III miejsce w kategorii chórów amatorskich świeckich na XXIII Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Cerkiewnej “Hajnówka 2004” w Białymstoku. W tym roku miał też miejsce wielki jubileusz Politechniki Gdańskiej.

Z okazji 100-lecia Politechniki Gdańskiej Chór PG zaśpiewał w październiku dwa koncerty, wykonując utwór “Carmina Burana” Carla Orffa na gdańskiej Ołowiance. W tym specjalnym wydarzeniu towarzyszyły mu Chóry Akademii Muzycznej w Gdańsku, Uniwersytetu Gdańskiego, Międzyszkolny Chór Młodzieżowy “Scherzi Musicali” oraz Orkiestra Symfoniczna Polskiej Filharmonii Bałtyckiej pod dyrygenturą M. Nesterowicza. Niedługo potem zespół nagrał płytę z repertuarem kolęd polskich i prawosławnych. Rok 2004 zwieńczył w grudniu koncert z okazji 50-lecia Szkolnictwa Wyższego w Elblągu. Łącząc siły z Chórem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, zespół wykonał “Mszę Koronacyjną” W. A. Mozarta.


[foto -- jubileusz 2004]
 

2005-2009

W marcu 2005 roku Chór PG wziął udział w 41. Międzynarodowym Konkursie Chóralnym w Montreux w Szwajcarii. Jury przyznało zespołowi notę “Excellent”, co dało chórowi IV miejsce wśród wszystkich chórów biorących udział w konkursie.

Montreux, 2005 - chór Montreux, 2005 - trofeum

Montreux, 2005

14 kwietnia 2005 roku Chór Politechniki Gdańskiej wziął udział w uroczystym koncercie poświęconym pamięci Ojca Świętego Papieża Jana Pawła II. Wraz z 11 innymi chórami oraz 4 orkiestrami zaśpiewał “Requiem d-moll” W. A. Mozarta, “Totus Tuus” H. M. Góreckiego oraz “O ziemio polska” J. Łuciuka. Chór wziął udział w jeszcze dwóch koncertach ku czci Jana Pawła II, podczas których wykonano “Orawę”, “Angelus” i “Exodus” Wojciecha Kilara w kościele pw. Najświętszej Marii Panny w Słupsku oraz w kościele pw. Bożego Ciała w Gdańsku.

Koncert Majowy, Gdańsk-Morena, 2017

Do najważniejszych wydarzeń lat 2006-09 można zaliczyć jubileusz 40-lecia Akademickiego Chóru PG, zdobycie III miejsca w kategorii chórów Akademickich w Międzynarodowym Festiwalu “Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej” oraz udział w XI Łódzkim Festiwalu Chóralnym “Cantio Lodzensis”, w którym to chór zajął I miejsce w kategorii chórów akademickich. W tym czasie zespół powiększył także swój repertuar oratoryjny: w 2006 roku chór wykonał “Carmina Burana” C. Orffa w Filharmonii Bałtyckiej na Ołowiance. Ponadto, w roku 2007 chór zapoczątkował tradycyjne Koncerty Majowe w Gdańsku-Morenie, które organizował nieprzerwanie aż do roku 2017. Wśród wielkich dzieł wykonywanych podczas tych koncertów znalazły się takie tytuły jak: “Msza Kaszubska” M. Kuczyńskiego, “Magnificat” J. S. Bacha, oraz “Te Deum” J. Haydna. W 2008 roku chór nagrał płytę pt. “Bogorodice Djevo, Radujsia” z repertuarem cerkiewnym, która była wynikiem pracy doktorskiej Mariusza Mroza z 2006 roku. Co więcej, muzyka cerkiewna stała się pasją całego chóru i do dziś jest przez niego równie chętnie, co często wykonywana. Wartym odnotowania jest też fakt, że w tym okresie “Chór Politechniki Gdańskiej” zaczął używać nazwy “Akademicki Chór Politechniki Gdańskiej”.
 

2010-2014

W latach 2010-2014 można było usłyszeć w wykonaniu chóru wybitne dzieła muzyczne. Z okazji jubileuszu 65-lecia Politechniki Gdańskiej w Auli PG rozbrzmiała “Msza Koronacyjna” W. A. Mozarta. Na X Międzynarodowym Letnim Festiwalu Kultury i Sztuki na Helu zespół wykonał w towarzystwie Gdańskiej Orkiestry Kameralnej “Requiem d-moll” W. A. Mozarta. Chór wielokrotnie wykonał “Nieszpory” Józefa Zeidlera, jak również część III oratorium “Christus” Franza Liszta.

W listopadzie 2010 roku na Politechnice Gdańskiej odbył się koncert “Missa Pro Pace” Wojciecha Kilara, jako efekt wieloletniej współpracy z Akademickim Chórem Politechniki Drezdeńskiej. Koncert został powtórzony tydzień później – w Dreźnie.

Chór wziął udział w licznych festiwalach na terenie całej Europy zdobywając wysokie laury. W kwietniu 2011 roku zespół po raz drugi uczestniczył w Międzynarodowym Konkursie Chóralnym w Montreux w Szwajcarii, gdzie zdobył notę “Très bien” w kategorii chórów mieszanych i zajął 6. miejsce w klasyfikacji ogólnej.

W listopadzie tego roku chór odniósł kolejny sukces zdobywając 5 pucharów (w tym Grand Prix festiwalu) oraz 2 złote dyplomy (w kategorii chórów akademickich oraz w kategorii chórów kameralnych) podczas VII Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego “Gaude Cantem” w Bielsku-Białej.

W grudniu 2012 roku chór odbył podróż do Macedonii, by wziąć udział w Ohrid Choir Festival, z którego przywiózł do Gdańska drugą nagrodę. Odbył także tournée przez Słowację, Węgry, Serbię i Macedonię.

We wrześniu 2013 roku Chór PG udał się do Lloret de Mar w Hiszpanii, by wziąć udział w III Międzynarodowym Festiwalu i Konkursie Chóralnym “Cançó Mediterrània”. Na festiwalu chór zachwycił Jury i osiągnął ogromny sukces zdobywając 1. miejsce w kategorii muzyki sakralnej oraz złote dyplomy we wszystkich kategoriach konkursowych: muzyka sakralna, folklor i muzyka katalońska. Ale na tym nie koniec - chór zdobył także Grand Prix, przyznane po raz pierwszy w historii tego konkursu. Po powrocie chór zaśpiewał koncert “Wspomnienia z Katalonii” prezentując repertuar konkursowy w swojej Alma Mater.

Lloret de Mar, 2013

Kilka miesięcy później, w kolegiacie Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Gdyni, zespół nagrał płytę “Musica Sacra”, wydaną na początku roku 2014. Płyta ta zawiera 14 utworów sakralnych, m.in.: “Parce Domine” F. Nowowiejskiego, “Popule Meus” L. Bardosa oraz “Christus factus est” A. Brucknera.

W lipcu 2014 roku chór wyjechał do Włoch, gdzie uczestniczył w 53. Międzynarodowym Konkursie Muzyki Chóralnej “Seghizzi”, jednym z najstarszych i najbardziej renomowanych konkursów chóralnych w Europie. Zespół zdobył złoty, 2 srebrne i brązowy medal oraz znalazł się w ósemce najlepszych chórów konkursu. Podczas wyjazdu chórzyści dali również koncert w Katedrze Świętej Trójcy w Mortegliano we Włoszech.

Z okazji 110-lecia Politechniki Gdańskiej w listopadzie 2014 roku AChPG wykonał – wraz z Orkiestrą Symfoniczną Polskiej Filharmonii Bałtyckiej oraz Chórem Politechniki Poznańskiej “Volantes Soni” – oratorium “Quo Vadis” Feliksa Nowowiejskiego.

Jubileusz 110-lecia Politechniki Gdańskiej, Polska Filharmonia Bałtycka, 2014

2015-dziś

Na początku roku 2015 na Politechnice Gdańskiej dla studentów dyrygentury chóralnej zostały zorganizowane warsztaty prowadzone przez dra Mariusza Mroza. Zakończyły się one koncertem a cappella w kolegiacie pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Gdańsku-Wrzeszczu. 3 tygodnie później chór zdobył Złoty Dyplom w kategorii “chóry mieszane” w VII Ogólnopolskim Konkursie Muzyki Pasyjnej w Bydgoszczy. W lipcu 2015 roku zespół zdobył I miejsce oraz nagrodę specjalną Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Muzycznego na II Ogólnopolskim Przeglądzie Chórów Akademickich “Święty Krzyż” w Kielcach.

Uroczyste obchody Jubileuszu 50-lecia Akademickiego Chóru Politechniki Gdańskiej miały miejsce 12 grudnia 2015 roku i zaowocowały koncertem jubileuszowym, na którym chór wykonał “Magnificat” J. Ruttera. Ponadto w sali Senatu PG odbyła się konferencja “Rola i znaczenie chórów akademickich w życiu uczelni i w środowisku lokalnym”, a w holu przed Biblioteką Główną otwarto wystawę poświęconą historii zespołu. Następnego dnia chór zaśpiewał na uroczystej Mszy Świętej w intencji chórzystów.

Jubileusz 50-lecia AChPG, 2015

Przez minione lata chór wspiął się na wysoki poziom artystyczny, co pozwoliło na sięganie po coraz bardziej wymagający repertuar. Znalazły się w nim nie tylko utwory znane, ale także te, których zaśpiewanie było marzeniem wielu chórzystów. Chór pokazał swoje możliwości m.in. na XXXV Festiwalu Muzyki Cerkiewnej “Hajnówka 2016” w Białymstoku, zdobywając I miejsce w kategorii chórów amatorskich świeckich. Zespół zapracował także na zdobycie Złotego Dyplomu i miejsca na podium trzy lata z rzędu, podczas 47., 48. i 49. edycji Festiwalu “Legnica Cantat”.

W czerwcu 2018 roku odbył się pierwszy koncert plenerowy na Politechnice Gdańskiej, zatytułowany “Muzyka wody i ognia”. Jego wykonawcami, obok AChPG, był Akademicki Chór Politechniki Krakowskiej “Cantata” oraz Gdyńska Orkiestra Barokowa "Sinfonia Nordica". W programie muzycznym znalazły się utwory G. F. Haendla: “Muzyka na wodzie”, dwa Hymny Koronacyjne: “Zadok the Priest” i “My heart is inditing”, a także "Muzyka sztucznych ogni". Koncert ten spotkał się ze znakomitym przyjęciem wśród słuchaczy, a ukoronowanie koncertu, czyli brawurowe wykonanie „Muzyki sztucznych ogni” połączone z pokazem fajerwerków zachwyciło wszystkich zebranych. W sobotni wieczór kampus uczelni wypełnił się ponad dwoma tysiącami gości.

Jesienią 2018 roku przypadła setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tej okazji, dokładnie 11 listopada Akademicki Chór Politechniki Gdańskiej wraz z orkiestrą Sinfonia Baltica wykonał “Missa Pro Pace” W. Kilara; miało to miejsce w Filharmonii Słupskiej. Ponadto, chórzyści uczestniczyli w Koncercie Galowym z cyklu “Niepodległa”, otwierając uroczystość hymnem narodowym z towarzyszeniem orkiestry.

W grudniu, na zaproszenie Chóru Akademickiego Politechniki Warszawskiej, zespół zaśpiewał wspólnie z chórami politechnik z Warszawy, Krakowa, Poznania i Rzeszowa koncert “Kolędowanie Politechnik” w Auli Politechniki Warszawskiej. 

Na początku stycznia chór wziął udział w XIII Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Sakralnej “Silver Bells” na Łotwie. Chór wrócił z niego z licznymi nagrodami, a po powrocie wykonał koncert w auli PG, prezentując m.in. repertuar z tego konkursu. 

W lutym zespół został zaproszony jako gość programu Panorama na antenie TVP3. Miesiąc później chór wziął udział w warsztatach dyrygenckich zatytułowanych “Deutsche Romantik” prowadzonych przez wybitnego niemieckiego dyrygenta, Wernera Pfaffa. Krótko po powrocie z warsztatów w Bydgoszczy, zespół współorganizował podobne warsztaty; tym razem prowadzone były w Auli Gmachu Głównego PG pod batutą maestro Javiera Busto.

12 kwietnia chórzyści zaśpiewali w murach Kościoła pw. Świętej Trójcy w Gdańsku Koncert Pasyjny. W jego trakcie słuchacze mogli rozkoszować się magią wybitnych utworów, takich jak: “Miserere Mei Deus” G. Allegriego, “Agnus Dei” S. Barbera jak również “Sunrise Mass” Ola Gjeilo wykonanej wraz z Polską Filharmonią Kameralną Sopot.