Jeśli po próbie rekrutacyjnej zostaniesz przyjęta/y do grona Kandydatów na Chórzystów AChPG, wypełnij poniższy formularz rekrutacyjny.